პროექტები
  მეტი
  მნიშვნელოვანი სტატიები


სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მეორე ტური
2017 წლის 12 თებერვალს ჩატარდება სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მეორე ტური

youtube
+ (032) 223 01 03